HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU
ANA SAYFA > HİZMETLERİMİZ

KÜBAJ HESAPLARI

Hafriyat Hesaplamaları

Kübaj (Hacim) Hesabı Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir?

Kübaj Hesabı Nedir?

Kübaj, yani hacim hesabı projenin yapılacak olduğu arazide projeden ne kadar hafriyat kazılacağını veya dolgu için ne kadar hafriyat/dolgu malzemesi gerekli olduğunun hesaplanmasıdır. 

Kübaj Hesabı Nasıl Yapılır?

Kübaj hesabında projenin tesis edileceği arazinin topografik yapısı plankote haritalarından elde edilir. Bunun yanında projenin planından da yapının tesis edileceği koordinatlar ve projenin hacmi elde edilir. Gerekli matematiksel hesapların ardından proje için ne kadar dolgu malzemesi gerekeceği veya ne kadar hafriyat çıkarılacağı belirlenmiş olur.

Kübaj Hesabı Neden Gereklidir?

Bir arazi üzerine tesis edilecek olan her tür yapı projesinde mutlaka kazım veya doldurma işlemi ya da malzeme sıkıştırma işlemi gerçekleşmektedir. Bu bağlamda her tür yapı projesinden önce kübaj hesabı yapılması gereklidir.

Kübaj Hesabı İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Kübaj hesabının yapılabilmesi için projenin yapılacağı parselin plankote haritası ve projenin planı gereklidir.

Hashtag: #kübaj #kübaj hesabı #dolgu #hafriyat #tesis #hafriyat malzemesi #plankote